• Izolacijsko steklo je mehansko stabilna in trajna enota iz minimalno dveh stekel, ki sta med seboj ločeni z enim ali večimi distančniki in po robovih hermetično zaprti.

  • Z uporabo sodobnih stekel, z dodatnimi nanosi, zagotavljamo povečanje udobja in bivanja v prostorih.

  • Polno ali delno emajlirano steklo proizvedeno z nanašanjem keramičnih barv v ESG (EN 12150) ali TVG (EN 1863) različici.

  • Lepljeno steklo sestavljeno iz dveh ali več stekel, ki so zlepljena z eno ali več visokoelastičnimi težko raztrgljivimi folijami.

  • Horizontalno zastekljeno pohodno steklo iz varnostno lepljenega stekla VSG (EN ISO 12543) za normalno uporabo. Za stopnice, mostove, svetlobne jaške in podeste.

  • Varnostno kaljeno steklo, ki ima povečano odpornost na udarce, izboljšano upogibno trdnost in višjo odpornost na temperaturne razlike.

Varnostno steklo: Z vsemi vidiki in možnostmi!