ERTL GLAS AKTIENGESELLSCHAFT
ertex - Sicherheitsglas
Franz-Kollmann-Straße 3
A-3300 Amstetten

Tel. +43 7472 62700
Fax: +43 7472 65234
www.ertl-glas.at
ertl@ertl-glas.at

FN 103357x beim Landesgericht St. Pölten
UID-NR.: ATU 14991400

Obsahy uvedených odkazů jsou majetkem provozovatelů dotyčných webových stránek.

Důrazně se distancujeme od obsahů uvedených odkazů na další webové stránky a jejich obsahy si nepřivlastňujeme. Toto prohlášení platí pro všechny externí odkazy uvedené na této webové stránce. Veškerá jména výrobků, jejich označení a loga jmenovaná na této webové stránce jsou majetkem dotyčných majitelů práv.

Vyloučení odpovědnosti za obsah webových stránek:
Informace uvedené na této webové stránce byly pečlivě prověřeny a jsou pravidelně aktualizovány. Nemůžeme však převzít záruku za to, že jsou veškeré údaje v každém okamžiku úplné, správné a zaktualizované. Toto platí zejména pro odkazy na jiné webové stránky. Vškeré údaje mohou být bez oznámení doplněny, odstraněny nebo změněny.

Copyright, Marken- und Schutzrechte:
Alle Inhalte auf dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Texte, Bilder, Grafiken, Sound, Animationen und Videos unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und anderer Schutzgesetze. Der Inhalt darf nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet, verändert oder Dritten zugänglich gemacht werden. Jede Nutzung, insbesondere die Speicherung in Datenbanken, Vervielfältigung, Verbreitung, Bearbeitung und jede Form von gewerblicher Nutzung sowie die Weitergabe an Dritte – auch in Teilen oder in überarbeiteter Form – ohne Zustimmung des Betreibers bzw. des Urhebers – ist untersagt.