• Mechanicky stabilní a trvanlivá jednotka z alespoň dvou skleněných tabulí, které jsou od sebe odděleny jedním nebo více izolačními rámečky a po okrajích hermeticky zatmeleny.

  • Uplatněním aktuálního tepelně izolačního skla jako náhradou za stávající zasklení je docíleno zvýšení útulnosti a obytného komfortu.

  • Celoplošně nebo částečně emailovaná skla jsou vyráběna nanesením a vypálením keramických barev  jako ESG (ÖNORM EN 12150) nebo TVG (ÖNORM EN 1863).

  • Vrstvené bezpečnostní sklo z alespoň dvou skleněných tabulí je spojeno houževnatou elastickou mezivrstvou s vysokou pevností.

  • Pochozí horizontální zasklení z VSG (ÖNORM EN ISO 12543) s použitím pro běžný pohyb osob. Uplatní se jako schodiště, podesty, stupně a zakrytí světelných šachet.

  • Celoplošně či částečně emailované sklo vyrobené nanesením a zapečením keramických barev jako ESG (EN 12150) nebo TVG (EN 1863).

Bezpečnostní sklo: Se všemi svými možnostmi!